Społeczne postrzeganie kłamstwa na przełomie dziejów - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Społeczne postrzeganie kłamstwa na przełomie wieków i dzisiaj.
„Nie można gardzić kłamstwem,
jeśli może ono kogoś ocalić”.
Sofokles


Problem kłamstwa i jego postrzegania w aspekcie moralnym istniał od zarania dziejów. Od wtedy także istniał problem moralnej oceny kłamstwa i relatywizmu w jego ocenie. Przywołane na wstępie słowa starożytnego myśliciela Sofoklesa, obrazują istnienie konfliktu moralnego wobec kłamstwa już w starożytności. Skoro Sofokles broni kłamstwa, czy jak kto woli jednego z zastosowań narzędzia jakim jest kłamstwo to wnioskować można, że już wówczas istniał konflikt moralny wokół niego. Skoro ktoś bronił, ktoś musiał atakować, potępiać. Czy w obecnych czasach jest inaczej? Chyba nie. Wciąż słowa Sofoklesa i konflikt który obrazują pozostają w mocy…

W dawnych czasach kłamstwo nie było postrzegane równie pejoratywnie jak obecnie. Widziano je raczej jako narzędzie załatwiania codziennych spraw. W ogóle nie patrzono na nie jako na coś podlegające osądowi moralnemu. Z biegiem czasu zmieniało się podejście do kłamstwa oraz dołączał aspekt oceny etyczno-moralnej jego stosowania. Augustyn Aureliusz, uczony żyjący na przełomie IV i V wieku pisał, że „kłamstwo oddala nas od Boga i jest z natury złe”. Chyba nieco skrajnie i nazbyt radykalnie oceniał kłamstwo, jakby nie uwzględniając jego pozytywnych zastosowań których bronił przywołany wcześniej Sofokles.

W czasach I wojny światowej kłamstwo wykorzystano w sposób zinstytucjonalizowany na szeroką skalę jako jedno z narzędzi prowadzenia walki. Masowo i planowo rozpowszechniane fałszywe informacje w prasie i radiu stały się sposobem na zmylenie przeciwnika. Dziś powiedzielibyśmy o wojnie propagandowej i działaniach dezinformacyjnych, równie powszechnych w obecnych działaniach militarnych a może nawet bardziej powszechnych niż amunicja. Dzisiaj to właśnie kłamstwo uderza w przeciwnika dużo wcześniej niż zostanie wystrzelony pierwszy wojenny pocisk.

Obecnie zdaniem wielu specjalistów i psychologów zgłębiających temat kłamstwa i jego społecznych funkcji oraz skutków społecznych jego stosowania wyraża pogląd, że kłamstwo jest oznaką społecznej inteligencji, a bez niego trudno byłoby nam funkcjonować we współczesnym świecie.

Ciekawym aspektem relatywistycznego podejścia do zjawiska kłamstwa jest aspekt prawny. Otóż kłamstwo w codziennych relacjach interpersonalnych jako takie nie jest w żaden sposób penalizowane. Dopiero użycie kłamstwa jako narzędzia mającego na celu osiągnięcie określonych korzyści (nie koniecznie materialnych) lub powodujące wyrządzenie szkody osobie okłamanej (np. niekorzystne rozporządzenie majątkiem) może powodować określone, zwykle negatywne skutki prawne. W tym kontekście ciekawie też wygląda wręcz ochrona prawna kłamcy w określonych sytuacjach. O ile osoba składająca zeznania jako świadek, pokrzywdzony, biegły itd… przed policjantem, prokuratorem, urzędnikiem, sądem może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za świadome składanie fałszywych zeznań, a tyle już osoba mająca status podejrzanego czy oskarżonego może już w majestacie prawa kłamać do woli. Oczywiście fałszywe zeznania (mówiąc w odniesieniu do tych osób językiem prawnym „wyjaśnienia” gdyż dla oskarżonych i podejrzanych taką wyłącznie formę zeznań przewiduje prawo) mogą skutkować wyższą karą w przypadku dowiedzenia zarzucanych czynów, ale karanie wprost za świadome kłamstwo osoby o statusie oskarżonego czy podejrzanego nie jest możliwe. Ciekawa zmiana w stosunku do obyczajów średniowiecznych, kiedy to od podejrzanego/oskarżonego oczekiwano wyłącznie szczerości, mówienia prawdy i karano kłamstwo.

Niemniej relatywizm w ocenie kłamstwa wydaje się być uzasadniony. Kłamstwo zawsze pozostaje kłamstwem, niemniej kłamstwo kłamstwu nierówne. Gdybyśmy nagle zaczęli być wobec siebie wyłącznie szczerzy i całkowicie szczerzy prawdopodobnie w bardzo krótkim czasie zniszczylibyśmy wszystkie łączące nas więzi społeczne. Społeczeństwo jako takie przestałoby istnieć. Kłamstwo jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych człowieka jako jednostki i społeczeństwa jako całości. Smutna konkluzja jest taka, że społeczeństwo opiera się na kłamstwie i dzięki niemu może funkcjonować.

Rzecz tylko w granicach oraz okolicznościach i sposobach korzystania z niewątpliwie potrzebnego narzędzia jakim jest kłamstwo.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści