Rozmowa z potencjalnym kłamcą i popełniane błędy oceny - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Rozmowa z potencjalnym kłamcą i popełniane błędy oceny.
Metodyka powadzenia rozmowy w wielu przypadkach bywa ważniejsza od samych pytań. Na każde pytanie można odpowiedzieć prawdą lub kłamstwem. Odpowiednio prowadzona rozmowa (przesłuchanie) pozwala na łatwiejszą i bardziej efektywną identyfikację kłamstwa. Warto wiedzieć jak się zachować podczas takiej rozmowy, na co zwracać uwagę i jak reagować na prawdopodobne kłamstwo, by samemu nie niweczyć rezultatów swojej pracy poprzez popełnianie błedów metodyczych.

W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na:


Pozorowana wiara w kłamstwo.

Kiedy podejrzewacie kogoś o to, że kłamie w żadnym wypadku nie należy dać po sobie poznać takiego podejrzenia. Należy udawać pełną i niczym nie zakłóconą wiarę w słowa kłamcy. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo w poczuciu pewności siebie i skuteczności swojego okłamywania będzie kłamał jeszcze bardziej, stanie się mniej ostrożny i będzie się mniej kontrolował. W konsekwencji popełni takie błędy z których już nie będzie potrafił wybrnąć i fakt kłamstwa wyjdzie na jaw.

Jest szansa, że umiejętne rozegranie przez przesłuchującego takiej sytuacji doprowadzi do ponownej relacji przesłuchiwanego, ale tym razem prawdziwej. W jaki sposób można to przeprowadzić napiszę w kolejnych opracowaniach.


Testowanie wiedzy ukrywanej.

Jest to taktyka prowadzenia rozmowy/przesłuchania w taki sposób aby badany ujawnił w swojej wypowiedzi (wprost lub pośrednio), że zna elementy stanu faktycznego czyli wiedzy, którą może posiadać tylko osoba zaangażowana w zdarzenie.

W odpowiednim momencie pytamy ją o pewien pozornie błahy i nieistotny fakt, który może znać tylko osoba która np. była na miejscu zdarzenia. Znajomość tego drobnego faktu lub konkluzji wynikającej z tego faktu, ujawniając, iż osoba ta jest zaangażowana w zdarzenie pomimo, iż temu wprost zaprzecza.


Błąd odrzucenia prawdy.

Uznanie osoby prawdomównej i szczerej za kłamcę, czym możemy jej wyrządzić dużą krzywdę oraz zniweczyć szansę na pozyskanie potencjalnie cennych informacji.

Należy mieć otwarty umysł i neutralną postawę wobec przesłuchiwanego i zdarzenia którego przesłuchanie dotyczy do samego końca. Unikać schematycznych ocen, uprzedzeń i stereotypów.


Błąd przyjęcia kłamstwa.

To sytuacja przeciwna do opisanej wyżej polegająca na uznaniu kłamcy za osobę szczerą. W takiej sytuacji śledztwo zaczyna być kierowane na „ślepy tor”. Podejrzanymi stają się osoby niewinne.

Sposób postępowania dla uniknięcia takiego błędu jest analogiczny jak w powyżej opisanym przypadku.


Błąd oceny symptomów.

To sytuacja w której powstaje niebezpieczeństwo uznania osoby szczerej za kłamcę ze względu na specyficzny sposób bycia lub mówienia przypominający sposób osoby mającej coś do ukrycia, powstający pod wpływem różnic osobniczych w zachowaniu i ekspresji emocji.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z takim błędem jest właściwie opracowany indywidualny wzorzec zachowań osobniczych dla danego badanego oraz jednoczesne poszukiwanie potwierdzenia lub wykluczenia zjawisk ujawnionych poszczególnymi symptomami w innych symptomach świadczących o tym samym.

Nigdy nie występuje tylko jeden symptom kłamstwa. Z reguły jest ich przynajmniej kilka. Do tego można wesprzeć się technikami prowadzenia rozmów i przesłuchań dajacymi dodatkowe narzędzia oceny szczerości badanego.


Błąd oceny motywów zachowania.

Błąd taki polega na uznaniu za osobę kłamiącą osoby szczerej, ponieważ jej napięcie emocjonalne jest błędnie interpretowane jako wskazówki kłamstwa, podczas gdy objawy takie są skutkiem obawy osoby badanej o błędny wynik badania i potencjalnie możliwe jego konsekwencje.

Osoba taka będzie miała objawy takie jak napięcie emocjonalne, stres, zakłopotanie a nawet agresja.

Może także próbować odgrywać rolę osoby szczerej wg. jej oceny (wyobrażenia) jak taka osoba powinna zachowywać się, przez co jej zachowanie staje się nienaturalne i podejrzane z powodu licznie występujących symptomów charakterystycznych dla osób kłamiących.


Technika utożsamienia się.

Technika ta polega na umiejętności wczucia się w odgrywaną rolę. Nie jest to klasyczne odgrywanie wyuczonej roli ale faktyczne „wejście w skórę odgrywanej postaci”.

Dzięki takiemu procesowi psychologicznemu kłamca jest w stanie bardzo skutecznie imitować emocje właściwe odgrywanej roli, przez co stają się one bardziej wiarygodne, a samo kłamstwo trudniejsze do ujawnienia.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści