Rodzaje metod badających kłamstwo w zeznaniach - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Rodzaje metod badających kłamstwo w zeznaniach.
Istnieją dwie grupy metod badających kłamstwo w zeznaniach lub też gotowość świadka do zeznawania nieszczerego.
Są to:

1. metody psychologiczne,
2. metody fizjologiczne.

Niekiedy w trakcie procesu przesłuchiwania zespoły wybranych metod z obu powyższych kategorii tworzą hybrydy tak aby podnieść efektywność badania.


Wśród metod psychologicznych wymienia się:

a) metody oparte na technice zadawania pytań
b) metody oparte na nietypowym odpowiadaniu na pytania testów

Przykładowymi metodami psychologicznymi badającymi kłamstwo w zeznaniach są: kilkakrotne przesłuchanie, metoda pytań krzyżowych, zogniskowane wyszukiwanie, odwrócona chronologia, zmiana perspektywy, techniki behawioralne, techniki motywacyjne i wywierania presji psychologicznej, techniki sprawdzające zdolności rozpoznawania i przypominania, metody aktywujące pamięć, socjotechniki.


Fizjologiczne metody badania kłamstwa stosowane są przede wszystkim w kryminalistyce.

Podstawowym narzędziem jest tutaj poligraf zwany też wariografem lub potocznie detektorem / wykrywaczem kłamstwa.


Do innych metod fizjologicznych zaliczyć można metody zawężania lub znoszenia świadomości.

Polegają one na aplikowaniu przesłuchiwanemu środków odurzających lub stosowanie hipnozy a także metod psychofizycznych oddziaływania środowiskiem w sposób prowadzący do poczucia utraty kontroli i demotywacji oporu.

Stosowanie ich ze względu na aspekty prawne i etyczne nie jest dozwolone.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści