Nota prawna - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Nota prawna.
Nota PrawnaInformacja o zasadach funkcjonowania SERWISU O KŁAMSTWIE
oraz zawartym w nim "Przewodniku po kłamstwie"
dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej
o adresie domeny http://KLAMSTWO.specjalista.eu
oraz witryn korzystających z treści tutaj udostępnianych:
Niniejszy SERWIS O KŁAMSTWIE oraz zawarty w nim "Przewodnik po kłamstwie" są niekomercyjną inicjatywą prywatną.

Wszelkie informacje i publikacje zawarte w SERWISIE O KŁAMSTWIE oraz zawartym w nim "Przewodniku po kłamstwie" reprezentują jedynie poglądy, opinie i spostrzeżenia autorów poszczególnych tekstów.

W żadnym przypadku publikowane teksty nie są też instruktażem, poradą ani zachętą w zakresie popełniania czynów prawnie zabronionych i/lub moralnie nagannych.

Autor SERWISU O KŁAMSTWIE oraz zawartego w nim "Przewodnika po kłamstwie" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikowanych tekstach.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że opisane w serwisie metody badań w żadnym przypadku nie zastępują diagnostyki medycznej i/lub psychologicznej i nie mogą być podstawą podjęcia bądź zaniechania jakichkolwiek procedur medycznych / psychologicznych.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie czynności przez niego wykonane na podstawie informacji udostępnionych w Serwisie wykonuje we własnym zakresie, na własny rachunek i własną odpowiedzialność.

Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do błędów na każdym etapie powstawania niniejszego Serwisu, za które nie bierze odpowiedzialności.

Serwis o kłamstwie oraz zawarty w nim "Przewodnik po kłamstwie" w internecie jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, za pośrednictwem wymienionej we wstępie witryny internetowej oraz witryn linkujących.

Serwis o kłamstwie nie jest "przedsiębiorcą", oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr: 101 / 99 poz. 1178).

Wszelkie prawa do Serwisu o kłamstwie jako całości oraz do poszczególnych jego elementów składowych (w tym do publikacji w nim zawartych) są zastrzeżone.

Wszelkie teksty oraz inne materiały opublikowane w Serwisie o kłamstwie oraz zawarteym w nim "Przewodniku po kłamstwie" są materiałami chronionymi prawem autorskim. Jakiekolwiek ich powielanie, przedrukowywanie oraz wykorzystywanie w inny sposób, w całości lub części, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, bez pisemnej zgody autora / właściciela Serwisu jest bezwzględnie zabronione.

Autor SERWISU O KŁAMSTWIE oraz zawartego w nim "Przewodnika po kłamstwie" zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 5000 złotych za każde bezumowne wykorzystanie i/lub opublikowanie treści pochodzących z niniejszego Serwisu niezależnie od ich wielkości w innych serwisach internetowych jeżeli administratorzy/właściciele wcześniej nie zawrą stosownej umowy wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed opublikowaniem treści chronionych prawem autorskim. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku innych form powieleń treści zawartych w Serwisie (np. druk).

Usługi oferowane w ramach Serwisu realizowane są we własnym zakresie i na własny rachunek i odpowiedzialność osób lub podmiotów wykonujących poszczególne usługi niezależnie od formalno-prawnych rozwiązań stosowanych przy ich rozliczaniu i kontraktowaniu.

SERWIS O KŁAMSTWIE oraz zawarty w nim "Przewodnika po kłamstwie", ani żadne treści w nich zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Korzystanie z niniejszego Serwisu o kłamstwie jest równoważne
z bezwarunkową akceptacją wszystkich powyższych zasad.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści