Kryteria oceny wiarygodności zaznań podczas przesłuchania - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Kryteria oceny wiarygodności zaznań podczas przesłuchania.
Istnieje wiele modeli oceny wiarygodności zeznań czy wypowiedzi stosowanych zarówno w trakcie przesłuchań policyjnych jak i wewnątrzkorporacyjnych rozmów wyjaśniających.

Jedne są bardziej inne mniej rozbudowane lub szczegółowe. Poszczególne modele, chociaż różnią się od siebie detalami to generalnie są zbliżone i opierają się na podobnych wzorcach i analizie podobnych elementów zarówno formy i treści wypowiedzi jak też zachowań niewerbalnych w trakcie wypowiedzi oraz motywów jakimi kieruje się osoba zeznająca. Połączenie tych elementów a następnie ich analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków co do szczerości osoby zeznającej i wiarygodności składanych przez nią zeznań.


Poniżej prezentuję jeden z modeli, stworzony na potrzeby policyjnych przesłuchań przez M. Steller’a.


Należy pamiętać, że pomimo iż model jest uniwersalny to w każdym jednostkowym przypadku zarówno sam wzorzec jak i ocenę wiarygodności formułowaną na jego podstawie należy adoptować do konkretnej sytuacji i konkretnej badanej osoby. Pewne elementy w danej sytuacji (w odniesieniu do konkretnego badanego zdarzenia lub przesłuchiwanej osoby) mogą nie mieć zastosowania zaś niekiedy sam model należy dla pełnego obrazu uzupełnić o dodatkowe kryteria.


W swoim modelu M. Steller podzielił przebieg procesu zeznania podczas przesłuchania na cztery grupy kryteriów służących analizie wiarygodności zeznania. Są nimi:

1. Kryteria ogólne
2. Kryteria szczegółowe
3. Kryteria motywacyjne
4. Specyficzne elementy przestępstwa


obejmujące następujące elementy:


1. Kryteria ogólne:

takie jak:

- struktura logiczna
czyli wewnętrzna zgodność logiczna, rozbieżności w zeznaniu;

- zeznanie nieustrukturalizowane
czyli bezładny, skokowy i urywany opis zdarzeń;

- liczba detali
czyli informacji szczegółowych dotyczących zachowania, przeżyć, atrybutów osób, przedmiotów lub zdarzeń.2. Kryteria szczegółowe:

takie jak:

- osadzenie kontekstualne
czyli na ile opisywane zdarzenia są ujęte w perspektywie temporalnej(czasowej) i przestrzennej;

- opisy interakcji
czyli przytaczanie przez świadka wzajemnych interakcji między nim a sprawcą;

- odtworzenie rozmów
czyli przytaczanie dialogów przez świadka poprzez dosłowne cytowanie siebie i innych osób;

- niespodziewane komplikacje
czyli opis zakłóconych lub przerwanych biegów zdarzeń zajściem innych zdarzeń komplikujących realizację tych pierwszych;

- detale niezwykłe
czyli pewne osobliwości i szczegóły trudne do przewidzenia w kontekście dokonanego przestępstwa;

- detale zbyteczne
czyli szczegóły, których podawanie nie jest istotne jeśli chodzi o oskarżenie sprawcy;

- detale nie rozumiane
czyli odnoszą się do sytuacji, gdy świadek zeznaje coś, czego nie rozumie;

- odniesienia do związków z innymi osobami
czyli wspominanie przez sprawcę innych osób, na których popełnił przestępstwo tego samego rodzaju;

- opisy własnych stanów psychicznych
czyli proces emocjonalny mający swoją dynamikę i etapowość;

- opisy stanów psychicznych przestępcy
czyli wnioskowanie przez świadka o stanie emocjonalnym sprawcy na podstawie jego zachowania i stanu fizjologicznego.

3. Kryteria motywacyjne:

takie jak:

- korekty spontaniczne
czyli zmiana lub korygowanie zeznań w trakcie ich składania;

- stwierdzenie braku pamięci
(spontaniczne, nie sugerowane w żaden sposób);

- wątpliwości wobec własnych zeznań
czyli wskazują one na aktywny proces przypominania;

- samoobwinianie się świadka;

- przebaczenie przestępcy
czyli usprawiedliwianie przez świadka sprawcy czynu przestępczego, szukanie argumentów wyjaśniających motywy działania sprawcy, które mają łagodzić jego wizerunek w oczach otoczenia.
4. Specyficzne elementy przestępstwa:

takie jak:

- detale charakterystyczne dla przestępstwa
czyli kryterium które odnosi się do elementów konkretnego naruszenia prawa;
(zostaje ono zaliczone, jeśli świadek opisuje zdarzenia w sposób, który profesjonaliści uznają za charakterystyczny dla konkretnej formy przestępstwa).


Na koniec warto dodać, że chociaż powyższy wzorzec powstał na specyficzne potrzeby jakimi są przesłuchania świadków, pokrzywdzonych czy podejrzanych przez organy państwa, wymiaru ścigania i sprawiedliwości to sprawdza się także w wielu innych okolicznościach w których na potrzeby własne wyjaśniamy jakieś zdarzenia przyjmując relacje ich uczestników bądź świadków.

Warto także uwzględnić, że na sam proces odbierania tych relacji mają znaczny wpływ odpowiednio dobrane i umiejętnie zastosowane techniki i metody prowadzenia przesłuchań czy rozmów wyjaśniających. Zła taktyka przesłuchania może nie tylko zniweczyć jego potencjalne rezultaty, ale także uniemożliwić rzetelną ocenę wiarygodności uzyskanych zeznań.

Sama zaś analiza powinna być prowadzona maksymalnie bezemocjonalnie. Emocje zarówno pozytywne jak i negatywne zarówno wobec osoby przesłuchiwanego jak i przedmiotu badanej sprawy mogą mieć wyłącznie negatywny wpływ na rzetelność oceny wiarygodności zeznania. Nie wolno kierować się emocjami, stereotypami, uprzedzeniami…

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści