Emocje które towarzyszą kłamaniu - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Emocje które towarzyszą kłamaniu.
Każde działanie człowieka w relacji interpersonalnej powoduje określone reakcje, w tym także emocjonalne, po obu stronach relacji. Każde działanie w takiej relacji jest także nastawione na wywołanie określonych emocji, choć najczęściej nieświadomie. Niemniej w większości przypadków rozmówcy uwzględniają emocje zarówno własne jak i adwersarza. Nie zawsze mają świadomość procesu ale to nie zmienia faktu jego powodowania. Przykładem może być dobór słów taki by powiedzieć komuś złą informację w sposób minimalizujący wywołaną nią przykrość (katalog możliwych manipulacji w tym zakresie jest przeogromny).

Kłamstwo także wywołuje reakcje emocjonalne po obu stronach – kłamiącego i okłamywanego. Kłamca z reguły obserwuje reakcję zwrotną okłamywanego na przekazywane kłamstwo i w zależności od oceny skuteczności kłamstwa modyfikuje zarówno jego treść jak i sposób przekazywania.

Ale samemu kłamcy też towarzyszą liczne emocje związane z kłamaniem.

Zaliczyć do nich można przede wszystkim:


Strach przed przyłapaniem na kłamstwie – zazwyczaj jest większy:

gdy okłamywany ma reputację osoby, którą trudno wprowadzić w błąd,
okłamywany staje się podejrzliwy,
kłamca ma małe doświadczenie i nie ma sukcesów w okłamywaniu,
kłamca jest szczególnie podatny na strach przed przyłapaniem na kłamstwie,
stawki są bardzo wysokie (im wyższa kara za przyłapanie na kłamstwie lub oszustwie),
występuje kara za kłamanie,
możliwa jest nagroda za kłamanie zakończone sukcesem,
grozi ciężka kara za przyłapanie na kłamaniu lub za to czego kłamstwo dotyczy, więc kłamca nie jest skłonny przyznać się do winy, okłamywany nie odnosi żadnych korzyści z kłamstwa.


Radość oszukiwania – może być powodem satysfakcji (dowartościowania się) z dobrze przeprowadzonego kłamstwa i zachętą do dalszego oszukiwania lub kłamania, np. w następujących sytuacjach:

Okłamywany stanowi dla kłamcy wyzwanie, mając reputację osoby, którą trudno zwieść.
Kłamstwo jest wyzwaniem dla okłamującego, ze względu na to, co musi być ukryte lub sfałszowane czy też zaplanowane.
Inne osoby obserwują albo wiedzą o kłamstwie i podziwiają zręczny wyczyn kłamcy.


Poczucie winy z powodu kłamania lub oszukiwania – jest zazwyczaj tym większe im większym szacunkiem darzy kłamca oszukiwanego, im większym zaufaniem darzy oszukiwany kłamcę i im dłużej ją zna.


W kontekście emocji związanych z okłamywaniem innych wymienia się także strach przed uznaniem za kłamcę występujący najczęściej u osoby szczerej która jednak obawia się, że mimo swojej szczerej wypowiedzi może być uznana za kłamcę i oszusta. Często strach taki popycha osobę szczerą do kłamstwa.

Warto też wiedzieć, że jeśli ktoś za szybko wzbudza i przygasza pewne emocje (np. przeplatając gniew ze śmiechem) może to wskazywać na intencjonalne fałszowanie emocji.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści