Czym jest kłamstwo w kontekście badania szczerości wypowiedzi? - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Czym jest kłamstwo w kontekście badania szczerości wypowiedzi?
Odpowiedź na pytanie „Czym jest kłamstwo?” wydaje się być oczywista. Pozornie słowo „kłamstwo” rozumie każdy. Nawet małe dzieci potrafią wskazać różnicę między kłamstwem a prawdą.

Wg. Słownika języka polskiego PWN „Kłamstwo to twierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające na celu wprowadzić kogoś w błąd”. Czy tak jest rzeczywiście? Mocno upraszczając zagadnienie można zgodzić się z tak postawioną tezą. Jednak zagłębiając się w temat kłamstwa, przestaje to być aż tak oczywiste.  Aby przywrócić wartość tej definicji należałoby przyjąć założenie kłamstwa celowego i wyłączyć z niej kłamstwo nieświadome, pozostające dalej nieprawdą ale będące prawdą w ocenie osoby wygłaszającej dany pogląd. Czyli kłamstwo definiujemy z punktu widzenia intencji kłamiącego nie zaś poprzez konfrontację treści wypowiedzi ze stanem faktycznym.

Dlaczego taki rozdział jest ważny? Z punktu widzenia badania szczerości to zasadnicza różnica. Niezależnie od metody badania (techniczna czy psychologiczna) jeśli osoba mówiąca jest przekonana o prawdziwości wygłaszanego poglądu, choć obiektywnie rzecz biorąc będzie kłamała, wynik badania będzie pozytywny, potwierdzający prawdomówność. Badania są w stanie ujawnić jedynie kłamstwo celowe (świadome) a więc wypełniające w pełni wyżej przytoczoną definicję nie tylko w zakresie „niezgodności z rzeczywistością” ale także celu „wprowadzenia kogoś w błąd”.

Z punktu widzenia badania kłamstwa/szczerości bardziej właściwa wydaje się być definicja kłamstwa zawarta w Wikipedii według której „Kłamstwo to wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe”. Dopiero tak zdefiniowane kłamstwo może być rzetelnie badane. Wikipedia w dalszej części definicji wskazuje także, że „Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu”. To także ciekawy aspekt badania kłamstwa, gdyż osoba obiektywnie mówiąca prawdę uzyska w badaniu wynik negatywny a więc świadczący o kłamstwie. Dlaczego tak się dzieje? Badanie kłamstwa to w rzeczywistości badanie zgodności przekazu z wiedzą osoby przekazującej określoną informację. Jeśli dana osoba „zmyśla” nie znając faktów, to może zdarzyć się, że „trafi” w opis stanu rzeczywistego co jednak nie zmienia faktu, że nie mówi ona tego co faktycznie wie, ale to co wymyśla na potrzeby danej wypowiedzi, a więc nie jest szczera w swoim przekazie.

Wszelkie symptomy zarówno w badaniu technicznym wariografem jak i psychologicznym oceniającym mimowolne i podświadome mikroekspresje będą symptomami wskazującymi na tzw. konstruowanie czy jak kto woli „zmyślanie” które w odróżnieniu od tzw. odtwarzania jest charakterystyczne dla kłamstwa.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści