Charakterologiczne motywy kłamstwa - Serwis o KŁAMSTWIE - KLAMSTWO.specjalista.eu

Widzę jak KŁAMIESZ!
Przejdź do treści
KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
Charakterologiczne motywy kłamstwa.
Motywy kłamstwa można rozpatrywać w różnych aspektach. Niewątpliwie kłamstwo z reguły ma na celu osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Niekiedy ważnego, niekiedy błahego. Czasem cel jest pozytywny czasem negatywny. Intencje kłamcy bywają dobre i złe. Bywa także, że wspomniany cel do osiągnięcia przez kłamstwo nie jest związany z przedmiotem (tematem) kłamstwa.

Motywy kłamstwa można także badać w odniesieniu do osobowości kłamiącego.

Charakter kłamcy determinuje motywy popychające go do kłamstwa. Oczywiście określony charakter nie zmusza do kłamania z przypisanych mu motywów, ale może skłaniać ku takiemu właśnie postępowaniu. Motywatory kłamstwa są tutaj silniejsze niż w przypadku innych kłamstw co powoduje zwiększoną podatność (skłonność) na kłamanie z tych właśnie powodów czy dla osiągnięcia takich a nie innych celów.


Przykładowe motywy kłamania przypisane do charakteru (typu osobowości) kłamcy są następujące:

osoba - charakter DOMINUJĄCY najczęściej posługuje się kłamstwem celem szybszego dojścia lub utrzymania władzy lub uniknięcia niechcianego wyboru.

osoba - charakter DOSTOSOWUJĄCY SIĘ najczęściej posługuje się kłamstwem celem uniknięcia konieczności podjęcia wyboru lub decyzji w sytuacji presji.

osoba - charakter MAKSYMALISTA najczęściej posługuje się kłamstwem celem przyspieszenia realizacji swoich wizji, planów i zamierzeń.

osoba - charakter INSPIRUJĄCY najczęściej posługuje się kłamstwem celem uzupełnienia często nie pamiętanych faktów przez wykorzystanie swoich umiejętności twórczych, uniesienia i inspiracji.

osoba - charakter ODKRYWCZY najczęściej posługuje się kłamstwem celem wydobycia, wyłudzenia, przedostania się do ciekawych informacji.

osoba - charakter WERYFIKUJĄCY najczęściej posługuje się kłamstwem nie ma zamiaru kłamać, gdyż kłamstwo jest sprzeczne z jego naturą wykrywania sprzeczności, natomiast lubi je ujawniać.

osoba - charakter SYSTEMATYCZNY najczęściej posługuje się kłamstwem celem ochrony swoich planów przed nieusystematyzowanymi i niezorganizowanymi przełożonymi, którzy mogliby zaburzyć realizację jego planów.

osoba - charakter ASEKURACYJNY najczęściej posługuje się kłamstwem celem uniknięcia przewidywanego niebezpieczeństwa lub zagrożenia, jeśli jego argumenty nie docierają w trakcie jego ostrzeżeń.

osoba - charakter OSZCZĘDNY najczęściej posługuje się kłamstwem celem uniknięcia marnotrawstwa, nieoszczędności lub celem zaoszczędzenia na czymś lub kimś.

osoba - charakter HARMONIJNY najczęściej posługuje się kłamstwem celem uniknięcia konfliktu, kłótni, sprzeczki, waśni. Najczęściej stosuje "bezpieczną" wersję kłamstwa - "białe kłamstwo" które jest alternatywą dla "owijania w bawełnę".

osoba - charakter EMPATYCZNY najczęściej posługuje się kłamstwem celem uniknięcia niemiłej dla kogoś sytuacji, emocji itp., gdyż sam rozumie, jakby się w takiej sytuacji czuł (ocenianie wg swoich przekonań i ze swojego punktu widzenia – niekoniecznie słusznie). Często stosuje "bezpieczną" wersję kłamstwa - "białe kłamstwo".

osoba - charakter ZADANIOWY najczęściej posługuje się kłamstwem gdy chce ochronić wykonywanie swoich zadań przed osobami rozpraszającymi go innymi wg niego nieistotnymi sprawami.

osoba - charakter RÓWNOWAŻĄCY najczęściej posługuje się kłamstwem celem ukrycia prawdy przed niesprawiedliwymi działającymi z premedytacją ze złych pobudek, żeby nie wyprowadzić ich z błędu, żeby dotknęła ich kara.


Rozpoznanie motywów kłamstwa jest istotne z punktu widzenia jego badania i oceny, a umiejętne ujawnienie tych motywów wobec kłamiącego w połączeniu z innymi technikami prowadzenia wywiadu (przesłuchania) może być skutecznym motywatorem dla badanego do powiedzenia prawdy.

KŁAMSTWO - Serwis o kłamstwie. | kłamstwo ; rozpoznanie kłamstwa ; ujawnianie kłamstwa ; badanie kłamstwa ; symptomy kłamstwa ; mimika twarzy ; mikroekspersja ; nieszczerość ; prawdomówność ; techniki przesłuchań ; metody przesłuchań ; cechy kłamstwa ; rodzaje kłamstwa ; rozmowy wyjaśniające ; mimika kłamcy ; wykrywanie kłamstwa ; rozmowa wyjaśniająca ; psychologia kłamstwa ; motywy kłamstwa ; przyczyny kłamstwa ; kłamanie ; dochodzenie prawdy ; mikromimika twarzy ; poradnik kłamstwa ; szkolenie kłamstwo ; mowa ciała kłamcy ; socjotechnika kłamstwa ; skuteczne kłamstwo ; nauka kłamania ; jak kłamać ; wiarygodne kłamstwo ; mikrogrymasy ; emocje twarzy ; kłamstwo celowe ; białe kłamstwo ; magia kłamstwa ; metody rozpoznawania kłamstwa ; anatomia kłamstwa ; poznać kłamstwo ; rozpoznać kłamstwo ; oszustwo ; wariograf ; wykrywacz kłamstw ; poligraf ; detektor kłamstwa ; Artur Frydrych | Usługi eksperckie | Doradztwo | Wsparcie metodyczne | Szkolenia specjalistyczne w dziedzinie kłamstwa | Artur Frydrych
KŁAMSTWO
które widać...
poznaj
SZKOLENIA
& USŁUGI
Wróć do spisu treści